Menu

Klanten

Parkius biedt een compleet en flexibel modulair platform (Redline) voor digitaal toezicht- en handhaving. Dit doet het voor een veertigtal gemeenten in binnen- en buitenland en landelijk opererende instanties als Rijkswaterstaat en de Nederlandse spoorwegen. Parkius was de grondlegger van digitale parkeerhandhaving in Nederland. In 2020 nam Parkius Redora over, innovatieve software-ontwikkelaar voor brede toezicht en handhavingsbeheer dat in 2017 met de revolutionaire Redline applicatie op de markt kwam. Bij Parkius werken in totaal zo’n 25 mensen. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam, Nederland.

7N60 verzorgde de kernboodschappen van Parkius en alle strategische communicatie rond de overname met Redora. De nieuwe profilering en positionering van Parkius verzorgen wij ook in alle communicatiematerialen (website, nieuwsbrieven, pr).

Het Architectenregister houdt toezicht op de beroepskwalificaties van (interieur, tuin- en landschaps-) architecten en stedenbouwkundigen. Kortom zij die Nederland ruimtelijk inrichten. Zij vertegenwoordigt de waarde van het vak en van de titel.

7N60 verzorgt de communicatie (nieuwsbrieven, website, white papers, podcasts) voor het Architectenregister met de 16.000 ingeschrevenen, de overheid, de opleidingen (TU’s en Academies voor Bouwkunst) en andere belanghebbenden. Wij hebben de kernboodschappen voor het register opgetekend, het communicatieplan opgesteld voor 2020, het Jaarverslag over 2019 helemaal voor onze rekening genomen.

Consolid is de detacheerder en opleider in vervoer en logistiek. Denk hierbij aan bus- en vrachtwagenchauffers, beveiligers en binnenkort ook dronepiloten.

7N60 heeft de positionering van Consolid gevat in een message house dat nu dient als fundament voor alle communicatie(materialen). 7N60 is woordvoerder voor Consolid en verzorgt alle mediacontacten. Daarnaast verzorgt het de blogs van de directeur en de thema’s waarmee Consolid zich profileert als de autoriteit in de markt. Daarnaast verzorgen we de content voor social media en zijn wij verantwoordelijk voor de interne en externe magazines die vier maal per jaar verschijnen.

7N60 werkt voor BUKO Transport en BUKO Infrasupport. En voor de zusterbedrijven ECO Toilet en BOON Autokraantransport.

Wij verzorgen de positionering, profilering. Wij creëren hiervoor content voor social media, verzorgen het jaarlijkse relatiemagazine.

Daarnaast houden wij ons ook bezig met de communicatie rond samenvoegingen of overnames als deze zich binnen deze bedrijven voordoen.

7N60 verzorgt de communicatie voor de Raad van Toezicht en de bestuurder van ONS Welzijn.

ONS Welzijn is de welzijnsorganisatie voor geheel Noordoost-Brabant.

7N60 verzorgt voor NLG Arbo de positionering en profilering van deze landelijke organisatie die uit een dertiental verschillende ondernemingen bestaat. Wij tekenden de kernboodschappen op. Herschreven de website. En verankerden de nieuwe wijze van communiceren in de organisatie.

7N60 werkt al sinds 2006 voor detacheringsbureau Interstep. De afgelopen maanden is 7N60 aan de slag voor GreenGenius, een nieuw initiatief van Interstep. We hebben de postionering, communicatie- en social media strategie opgesteld, een message house en corporate story opgetekend, de teksten voor de nieuwe website geschreven en de website gebouwd. Daarnaast hebben we opiniestukken geschreven die geplaatst zijn in landelijke media, creëren de content voor de website en social media, en begeleiden de directeur bij optredens in de pers.

Bij GreenGenius kunnen jonge hoogopgeleide techneuten zich drie jaar lang in alle vrijheid ontwikkelen: hun talenten, ambitie en interesse ontdekken. Verder leren op die onderdelen die zij zelf interessant vinden. Bij Green Genius hoeven ze nog geen keuze te maken en kunnen zij een heel persoonlijk traject uitstippelen waarin ze gecoacht worden en kunnen kiezen uit allerlei ontwikkelmodules die hen interesseren.

Participatiemaatschappij Scheybeeck is aandeelhouder/eigenaar van BUKO, Consolid, Vos Logistics, Zwart Techniek en vele andere ondernemingen.

7N60 rekent een aantal van hun deelnemingen tot onze klanten, maar werkt ook voor de Holding. Wij verzorgen in dat geval met name positioneringsvraagstukken en crisiscommunicatie.

 

Dawn Foods heeft een compleet assortiment hoogwaardige en betrouwbare mixen, basisingrediënten, icings, taartspiegels, vullingen, diepgevroren deegproducten en geheel afgebakken producten voor de levensmiddelenindustrie — wereldwijd.

7N60 wordt regelmatig gevraagd om presentatietrainingen te verzorgen voor het Europese management. 

 

SVP architectuur en stedenbouw hebben in hun dertigjarig bestaan al zeer veel mooie wijken en panden voorzien van een handtekening, in Nederland en daarbuiten. Opdrachtgevers weten doorgaans heel goed waarvoor ze bij SVP moeten zijn. Toch voelde SVP de behoefte om de positionering nog eens grondig onder de loep te nemen. 7N60 werd daarvoor gevraagd. We hebben hier een message house opgesteld en deze verankerd in de organisatie d.m.v. workshops. 7N60 zal nog een nieuwe website realiseren en de content voor de website en de social media voor haar rekening nemen.

RPI is een wereldwijde digitale printer die gepersonaliseerde producten maakt; denk hierbij aan fotoboeken, wanddecoratie maar zeker ook verpakkingen voor webwinkels. Daarnaast printen zij corporate materialen voor multinationals over de hele wereld. Alles tussen één en tienduizenden exemplaren. Het Europese hoofdkantoor staat in Eindhoven.

7N60 heeft de positionering van RPI aangescherpt en een message house opgesteld. Het message house fungeert als fundament voor alle andere communicatie(materialen).

 

 

7N60 schrijft voor Wärtsilä regelmatig persberichten en andere teksten. Daarnaast verzorgen wij de gehele inhoud van het in-en externe magazine WeHighlights dat twee maal per jaar verschijnt. De nadruk van onze activiteiten ligt op het geven van strategisch advies, het briefen van externen, het schrijven van persberichten en zorgdragen dat de geplande communicatiewerkzaamheden voortgezet worden.

Cosmo biedt praktijkgerichte hospitality opleidingen, stages en (bij)banen. Tijdens de opleiding staan naast vakken als taal, rekenen, sport en dans ook het leren beheersen van vaardigheden voor de toekomst centraal. Denk aan vakken zoals samenwerken, empathie tonen, oplossend vermogen, creativiteit en het toepassen van technologie en social media.

7N60 helpt Cosmo sinds 2008 te commercieel te groeien door niet alleen de commerciële vaardigheden van de stafmedewerkers te ontwikkelen. Sinds najaar 2017 heeft 7N60 Cosmo geholpen met hun positionering. We hebben een message house opgesteld dat als fundament dient voor alle communicatie(materialen).  7N60 ondersteunt Cosmo bij met de verdere integratie van deze positionering in de organisatie en verzorgen we bovendien ook alle teksten, en eindredigeren we de social media content.

 

Na het samengaan van Kotug en Smit een jaar geleden, is het nu tijd geworden voor een herijking van de communicatie voor de nieuw ontstane sleepdienst. 7N60 stelt het message house en de corporate story van Kotug Smit op.

Hiervoor worden een aantal interviews afgenomen met medewerkers, klanten en partners. Daarnaast zullen we de bestaande communicatiematerialen analyseren.

Kotug Smit is actief in twaalf Europese havens en verzorgt onder andere 80 procent van de sleepdiensten in de Rotterdamse haven.

De wereld van kwekers en tuinders is veranderd van een aanbod gestuurde markt naar een vraaggestuurde markt. Dat betekent een grote omwenteling in de bedrijfsvoering van tuinders. Abflexkracht gaat tuinders nu bijstaan met het Groene Service Pakket: adviseurs op het gebied van marketing/communicatie, financiële planning, capaciteitsplanning en meer.

En 7N60? Die zorgt er sinds medio 2016 in de eerste plaats voor dat deze nieuwe propositie bij de leden en klanten (en potentiële leden en klanten) bekend wordt. Daarnaast creëren wij voortdurende de content voor de social media van abflexkracht en begeleiden wij op communicatiegebied de nieuwe directeur die begin 2017 met ‘zijn poten in de klei is komen te staan’.

logo-zalando

7N60 is sinds maart 2015 het corporate PR bureau voor Zalando in Nederland. Onze werkzaamheden zijn het proactief zoeken naar PR mogelijkheden, vragen van journalisten te beantwoorden, persreizen te begeleiden en het Benelux team waar mogelijk te ondersteunen op het gebied van PR en communicatie. Daarnaast begeleiden we de Nederlandse directeur bij optredens in het openbaar en bereiden we haar ook gedegen hierop voor. Zalando is dé fashion webshop in Europa.

7N60 helpt talentvolle mensen van Greenchoice verder te laten groeien en bloeien. 

7N60 helpt GreenChoice sinds 2012 (voorheen KiesZon) commercieel te groeien door niet alleen de commerciële vaardigheden van de stafmedewerkers te ontwikkelen.  Nee, groei vraagt om meer dan dat. 7N60 kiest ervoor om te ontwikkelen in het verlengde van de persoon zelf, wat bij hem of haar past. Dan voelt het gedrag dat nodig is om betere resultaten te halen namelijk comfortabel en niet alsof je met links moet schrijven terwijl je rechtshandig bent. 

Tot slot speelt de omgeving een rol. Wanneer die niet ondersteunend is dan kun je nog met zoveel passie bepaalde zaken willen oppakken maar dat word je dan niet gemakkelijk gemaakt. 7N60 begeleidt daarom leidinggevende en managers om de gewenste ontwikkeling te kunnen borgen in de organisatie en medewerkers in hun ontwikkeling op een zinvolle manier te coachen en begeleiden.

Greenchoice ontwikkelt, investeert in en exploiteert ondermeer in zonnestroomprojecten en streeft ernaar het beste zonnestroombedrijf van Nederland te zijn.

 

Tot voor kort wisten we nog niet waar H2S voor stond: waterstofsulfide, zo blijkt. Dat weten we nu 7N60 aan de slag is gegaan voor Paqell. Een joint venture van Shell en Paques. Zij ontwikkelen en bouwen wereldwijd installaties voor raffinaderijen die H2S willen verwijderen uit zuur gas. Dat noemen ze ontzwavelen. Want de S in H2S staat voor zwavel. Paqell doet dit met behulp van bacteriën, een milieuvriendelijke manier.

Het scheikundige proces is voor scheikundigen uiteraard prima te volgen. Maar beslissers binnen raffinaderijen bijvoorbeeld zijn niet altijd scheikundigen. Bovendien staat Paqell voor meer dan hun ontzwavelingsproces waarmee ze de afgelopen jaren aan de weg hebben getimmerd. Tijd om de communicatie weer eens goed onder het microscoop te leggen. En te kijken hoe de verschillende doelgroepen het beste kunnen worden aangesproken.

 

 

 

7N60 is ruim 6 jaar verantwoordelijk geweest voor de gehele communicatiestrategie en uitvoering van Bugaboo. Interne communicatie in een hard groeiende organisatie; communicatiemiddelen voor retailers en distributeurs. De wereldwijde PR-strategie waarbij ook een achttal PR-bureau’s in Europa en de VS werden aangestuurd. Begeleiding van de directie bij persoptredens in de wereld. En niet te vergeten crisiscommunicatie.

In recente jaren heeft 7N60 ook een personal branding traject verzorgd.

logo-schoevers

Sinds 2010 is 7N60 het PR- en communicatiebureau voor Schoevers. We zijn verantwoordelijk voor het PR-beleid, het vertalen van de marketingstrategie naar communicatie en PR, het schrijven van de teksten voor de website, maken filmpjes en videoverslagen voor online gebruik, zijn lid van het kernteam bij de herijking van de nieuwe onderwijsvisie, verantwoordelijk voor de social media kanalen van Schoevers en ondersteunen de directie bij crisiscommunicatie. Schoevers is al 103 jaar hét particuliere opleidingsinstituut in Nederland voor management ondersteuners.

 

Alfen is toonaangevend producent en ontwikkelaar van onder andere transformatorstations, laadpalen voor elektrische auto’s en timmert aan de weg met batterijopslag.  Alfen leidt de  huidige energietransitie.

7N60 verzorgt de communicatie- en PR-strategie en voert deze ook uit. Daarnaast is 7N60 verantwoordelijk voor alle content op de social media van Alfen.

7N60 heeft de gehele communicatie verzorgd van TEDxHilversum 2016 in Gooiland in Hilversum. Daarnaast interviewde 7N60 op het podium Mohammed El Bachiri in het Frans na afloop van zijn bijzonder ontroerende en inspirerende TEDtalk.

 

Het was al jarenlang onze droom om voor Patagonia aan de slag te mogen als PR bureau in de Benelux. We hebben geduldig (nou ja, ehhhh geduldig) onze kans afgewacht en in 2011 was het zover. Dit merk dat duurzaam en milieuvriendelijk produceren en ondernemen heeft uitgevonden eind jaren 60, een echte innovatieve leider is met een grensverleggende visie, is voor 7N60 een bron van inspiratie en van professionele blijdschap om uit te mogen dragen. 

7N60 is van oudsher sterk in PR voor outdoor brands die het verschil willen maken. Houdini is zo’n merk. Toonaangevend op het gebied van duurzaam produceren. Prachtige en functionele outdoorkleding. Het eerste outdoormerk bovendien waar je een ski-outfit kunt huren. Hoe gaaf is dat. 7N60 verzorgde de PR voor Houdini in de Benelux en verzorgde alle perscontacten op beurzen als ISPO en OutDoor in Friedrichshafen.

 

logo-knvb

7N60 heeft de KNVB een aantal jaren geholpen met PR rond het vrouwenvoetbal. Het idee was om meisjes te bereiken (en hun moeders, omdat deze doorgaans liever hebben dat hun dochters gaan hockeyen of dansen). De KNVB is uiteraard sterk in contacten in sport- en voetbalmedia, maar schakelde 7N60 in om meisjes- en vrouwenvoetbal met andere invalshoeken in de bladen te krijgen. Geholpen door de fantastische prestaties van het Nederlands dameselftal, de komst van de Eredivisie voor vrouwenelftallen en de meiden van het Talent team in Amsterdam, was het creëren van kansen in media eigenlijk een eitje voor ons.

De Agile Kantoorinrichters is een initiatief van Westra ETC. Zij hebben van Agile kantoorinrichting hun expertise gemaakt en timmeren hard aan de weg aangezien het Agile werken een grote vlucht neemt in vele organisaties. 7N60 helpt de Agile Kantoorinrichters met de communicatie- en pr strategie en verzorgt content voor de social media.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!